เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดมณี ริเริ่มโดย เภสัชกรหญิง ชัชชลี เบญจวิทย์วิไล และ แพทย์แผนไทย อาจารย์วินันท์ วงศ์อเนกอนันต์ 

เริ่มจากการเป็นหมอและคนไข้ รักษาด้วยยาสมุนไพรมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง 

โดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้วการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก

จึงต้องพยายามดูแลร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยที่จะต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบันให้น้อยที่สุด

จากการศึกษา มีผลงานและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการ Homeostasis หรือ สมดุลย์ร่างกาย

กล่าวง่ายๆว่าร่างกายอันซับซ้อนประกอบไปด้วย เซลล์มากมาย รวมตัวกันเป็นอวัยวะต่างๆ อวัยวะต่างๆรวมตัว ทำงานกันเป็นระบบ จึงประกอบกันเป็นร่างกายได้ 

ถ้าเซลล์ อวัยวะ หรือ ระบบ หน่วยใดๆเกิดความผิดปกติ กลไกของร่างกายจะพยายามรักษาสมดุลย์โดยอัตโนมัติ

ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์อยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเซนเซอร์ของร่างกายตรวจจับได้ว่าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่า 37 องศาเซลเซียส
ร่างกายจะขับเหงื่อออก หรือมีการหายใจที่ถี่ขึ้น รวมไปถึงการที่เราอยากนอนเฉยๆไม่อยากขยับตัว เพื่อลดความร้อนให้อุณหภูมิร่างกายลงไปที่จุดปกติ

แต่ถ้าร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำลง ร่างกายจะสั่น เพิ่มการขยับ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิไปยังจุดปกติ หรืออาการขนลุก ซึ่งเป็นการปิดรูขุมขนเพื่อป้องกันความเย็นไม่ให้เข้สู่ร่างกาย

หลักการโดยทั่วไปของแพทย์แผนไทย ก็คือการช่วยร่างกายรักษาสมดุลย์ ให้เซลล์ อวัยวะ และระบบต่างๆ ทำงานอย่างเป็นปกติที่สุด และร่างกายก็จะรักษาตัวเองให้เป็นปกติด้วยเช่นกัน 

สั่งซื้อสินค้า คลิก